หอบรรณสารสนเทศ 

ยินดีต้อนรับ สู่ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีติดต่อแสดงความคิดเห็นกับเรา

แสดงความคิดเห็นของคุณให้เราทราบ

แสดงความคิดเห็น

บริการพิเศษของห้องสมุด

บริการพิเศษที่เรามอบให้แก่ผู้รักการอ่าน

ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

รวมแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องสมุด

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

OPAC

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หอบรรณสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสารสนเทศ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและการเรียนรู้และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

รายงาน

รายงานประจำสัปดาห์

# เรื่อง จำนวนอ่าน ดาว์นโหลด
1 รายงานค้างค่าปรับ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 17 download
2 รายงานค้างส่งทรัพยากร ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 16 download
3 รายงานค้างส่งทรัพยากร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 38 download
4 รายงานค้างค่าปรับ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 40 download

บรรยากาศภายในหอบรรณสารสนเทศ

Name Surname
 • มุมสงบ
 • พื้นที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือ
Name Surname
 • เพิ่มแสง
 • เปิดไฟเพื่อถนอมสายตา
Name Surname
 • วางแผน
 • ประชุมวางแผนในการทำงาน