หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม

อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556


เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556
    ชาวบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มา
โดยได้ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด จัดมุมวางใหม่ให้เหมาะสม แนะนำการจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด
ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เขตพื้นที่การศึกษาแจกให้กับโรงเรียน และปรับปรุงระบบเพิ่มเติมให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น
ลงทะเบียนหนังสือเข้าระบบ ประทับตรา ให้เลขเรียกหนังสือด้วยระบบดิวอี้ จัดพิมพ์ลาเบลสัน ติดสัน+สีแยกหมวดหมู่ ติดรหัสบารโค้ดหนังสือ
และกรอกข้อมูลหนังสือลงระบบ โดยมีคุณครูร่วมช่วยกันจัดทำอย่างเต็มที่

    ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำคุณครูในการจัดทำบัตรประจำตัวที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนได้ในบัตรเดียว
รวมถึงแนะนำให้สามารถดูแลและจัดทำระบบห้องสมุดให้บริการได้ต่อเนื่องต่อไปจำนวนผู้เปิดอ่าน : 868


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน 5 / พ.ย. / 2556