หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
โครงการพัฒนาห้องสมุด

อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


ตามที่นักศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด  โดยมาศึกษาข้อมูลและรับคำแนะนำต่าง ๆ จากงานบรรณสารสนเทศ  โดยไปจัดทำโครงการ เมื่อวันที่  18-19 มกราคม 2557 ทีโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  นักศึกษา จำนวน  17  คน  ได้ช่วยกันคัดแยกหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรูของโรงเรียน  ประทับตรา  ลงทะเบียนหนังสืเข้าระบบ  ให้เลขเรียกหนังสือ  จัดทำลาเบลสัน ติดสัน+สีแยกหมวดหมู่  จัดทำป้ายข้อมูลต่าง ๆ จัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด  ตกแต่งภายในห้องสมุด  จัดให้มีภาพสำหรับกิจกรรมระบายสี-ลากเส้น  และจัดทำมุมรักการอ่าน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและเข้าใช้บริการห้องสมุดต่อไปจำนวนผู้เปิดอ่าน : 894


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน 5 / พ.ย. / 2556