หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม

ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


  บุคลากรชาวศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ไปร่วมจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มาเมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
โดยได้จัดวางผังห้องสมุดใหม่ จัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรหัสบาร์โค้ด ที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดในบัตรเดียวกันจัดทำหนังสือออกบริการโดยให้หมวดหมู่ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำสันหนังสือ และจัดทำรหัสบารโค้ดเพื่อการยืม-คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

จำนวนผู้เปิดอ่าน : 568


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน 5 / พ.ย. / 2556