หอบรรณสารสนเทศ


ทรัพยากรใหม่ประจำสัปดาห์

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คะแนนการกำกับดูแลกิจการและปัจจัยที่มีบทบาทต่อมูลค่าธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

  ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร ดู

  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ปัญหาความไม่ยั่งยืนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  วิทยา เจียรพันธุ์...[และคณะ] ดู

  คน (ไม่) ธรรมดา

  เขียนและเรียบเรียง ธนิษฐา แดนศิลป์ ดู

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล ดู

  วิถีแห่งอำนาจ เจงกิสข่าน

  เสถียร จันทิมาธร ดู

  ตะเกียงกลางพายุ

  จุฬามณี ดู

  เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหภาค

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส ดู

  เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

  ผู้เขียน วิจารณ์ พานิช ; บรรณาธิการ รัตนา กิติกร ดู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>